Steekwoord archief: provincie Fryslân

 • Vangen en doden van ganzen met CO2 effectief

  Het vangen en doden met CO2 van ruiende zomerganzen is een snelle maatregel met een groot effect, waarbij verstoring van de overige natuur minimaal is. Dat blijkt uit een evaluatie van een proef die in juni vorig jaar in het kader van de provinciale ‘Fryske Guozzenoanpak’ in een… Lees verder →

 • Uitwerking lening muizenschade

  2

  De provincie Fryslân werkt momenteel de lening voor boeren met muizenschade uit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse zaken en de Europese Commissie in Brussel. De route die de provincie richting Brussel moet bewandelen is gewijzigd. Hierdoor neemt het… Lees verder →

 • Inventarisatie naar ganzenfoerageergebieden succesvol

  Provincie Fryslân en BoerenNatuur zijn bijzonder tevreden met de eerste resultaten van de peiling naar de nieuwe ganzenfoerageergebieden. In deze gebieden vangen boeren ganzen op zodat de dieren daar kunnen eten en rusten. Uit de peiling blijkt dat 85% van de boeren, die land hebben… Lees verder →

 • Aanpassingen resulteren in forse reductie lichtuitstoot

  De eerste fase van het project ‘Optimalisatie verlichting in open stallen’ is afgerond; de proefstal bij melkveehouder Hoekstra in Sumar is gereed. De gemeten lichtuitstoot van de ligboxenstal is bijna 90 procent minder dan vroeger. Pilot Gemeente Tytsjerksteradiel, LTO Noord en provincie Fryslân werken sinds… Lees verder →