Steekwoord archief: Natuurbeschermingswet

  • Vangen en doden van ganzen met CO2 effectief

    Het vangen en doden met CO2 van ruiende zomerganzen is een snelle maatregel met een groot effect, waarbij verstoring van de overige natuur minimaal is. Dat blijkt uit een evaluatie van een proef die in juni vorig jaar in het kader van de provinciale ‘Fryske Guozzenoanpak’ in een… Lees verder →

  • NVV, NVP en NMV luiden alarmbel over vergunningsverlening

    De Nederlandse Vakbond Varkenshouders, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond luiden de alarmbel over de afwerking van aanvragen van boeren voor een Natuurbeschermingswet-vergunning bij provincies.  Dat hebben de NVV, NVP en NMV laten weten. De agrarische belangenbehartigers krijgen signalen van leden dat… Lees verder →

  • NVV en LTO vragen uitstel Besluit huisvesting

    NVV en LTO, samenwerkend in het Verenigd Varkenshouderij Platform, willen dat het vernieuwde Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren wordt uitgesteld tot het moment dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) daadwerkelijk in werking is getreden. Dat schrijven de belangenbehartigers voor varkenshouders in een zienswijze aan het ministerie van… Lees verder →