Steekwoord archief: LTO Nederland

 • Eén loket voor aanvragen landbouwontheffingen

  De invoering van kentekens voor (land)bouwvoertuigen maakt ontheffingsplichtige voertuigen herkenbaarder. De noodzaak om via één loket landbouwontheffingen te kunnen aanvragen wordt hierdoor nog groter. Een verzoek van de branches hiertoe is door minister Melanie Schultz van Haegen gehonoreerd. Overschrijden Voertuigen die de wettelijke toegestane afmetingen… Lees verder →

 • NVV eist excuses Dikkers

  De Nederlandse Vakbond Varkenshouders eist excuses en rectificatie van Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers van de PvdA. Dit naar aanleiding van Dikkers haar uitspraak over het antibioticagebruik. Dikkers stelde dat dieren in de Nederlandse landbouw op de been worden gehouden door antibiotica en dat de consument… Lees verder →

 • LTO zet in op snelle uitbetaling toeslagrechten

  Als het ministerie van Economische Zaken met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de geboden ruimte voor uitbetaling van de EU-toeslagrechten serieus en adequaat hadden opgepakt, hadden alle voorschotten voor december uitbetaald kunnen zijn, stelt voorzitter Kees Romijn van vakgroep LTO melkveehouderij. Ondanks dat LTO Nederland… Lees verder →

 • ‘Erken belang agrarische sector’

  LTO Nederland pleit voor voortzetting van het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ en een krachtige stimulans voor monovergisting van dierlijke mest. “Erken het strategische belang van de agrarische sector als onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering”, luidt de kern van notitie die zij naar de… Lees verder →

 • ‘Vertraging uitbetaling toeslagrechten onacceptabel’

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is eind november begonnen met de uitbetaling van Brusselse toeslagrechten aan onder meer melkveehouders. Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, vindt dit onacceptabel. “Nederland heeft het besluit van de Europese Unie om toestemming aan lidstaten te geven om… Lees verder →

 • Voordracht kandidaat-voorzitter aangehouden

  Het Algemeen Bestuur van LTO Noord houd de voordracht van de kandidaat-voorzitter, aan de Ledenraad van 27 november aanstaande, aan tot uiterlijk 30 juni. De reden hiervoor is dat binnenkort een onderzoek start naar de nadere samenwerking in LTO Nederland, zo stelt LTO Nederland. “Externe… Lees verder →

 • Erfemissiescans van start

  Gewasbeschermingsadviseurs zijn klaar om erfemissiescans uit te voeren bij agrariërs en hen te adviseren over emissiereducerende maatregelen. “Telers kunnen ook zelf het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart brengen”, aldus CLM Onderzoek en Advies. Erfemissiescan De erfemissiescan is ontwikkeld door CLM… Lees verder →

 • Sector oneens met extra maatregelen PAS

  Als uit de evaluatie van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in 2016 blijkt dat het programma onvoldoende effect heeft, wil de overheid extra maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof nog verder terug te dringen. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders, LTO Nederland, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond… Lees verder →

 • ‘Verwerkingspercentages voor fosfaat niet verhogen’

  LTO Nederland en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) hebben staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken gevraagd om de verplichte verwerkingspercentages voor fosfaat uit dierlijke mest voor 2016 niet te verhogen. Daarnaast vragen ze om meer ruimte voor de productie van mineralenconcentraten. “De mestverwerkingscapaciteit blijft achter… Lees verder →

Pagina 1 van 912345...Minst recente »