Steekwoord archief: ganzen

 • Vangen en doden van ganzen met CO2 effectief

  Het vangen en doden met CO2 van ruiende zomerganzen is een snelle maatregel met een groot effect, waarbij verstoring van de overige natuur minimaal is. Dat blijkt uit een evaluatie van een proef die in juni vorig jaar in het kader van de provinciale ‘Fryske Guozzenoanpak’ in een… Lees verder →

 • ‘Nieuw apparaat voor ganzenbestrijding illegaal’

  2

  Volgens de Dierenbescherming is het apparaat, dat in Gelderland door het bedrijf V&T Faunabeheer in opdracht van de Faunabeheereenheid Gelderland wordt ingezet om ganzen te doden door ze de nek te breken, illegaal. “Het middel komt niet voor op de lijst van middelen om dieren… Lees verder →

 • Inventarisatie naar ganzenfoerageergebieden succesvol

  Provincie Fryslân en BoerenNatuur zijn bijzonder tevreden met de eerste resultaten van de peiling naar de nieuwe ganzenfoerageergebieden. In deze gebieden vangen boeren ganzen op zodat de dieren daar kunnen eten en rusten. Uit de peiling blijkt dat 85% van de boeren, die land hebben… Lees verder →

 • GS willen toenemende schade door ganzen beperken

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) willen nog meer mogelijkheden scheppen om een halt toe te roepen aan de alsmaar groeiende schade die de ganzen veroorzaken. De provincie heeft een aantal beleidswijzigingen ter advies voorgelegd aan het Faunafonds, de Faunabeheereenheid, de Vogelbescherming en de Dierenbescherming. Medio… Lees verder →

 • CO2 in 2014 niet toegestaan voor doden ganzen

  Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, kan het gebruik van CO2 om ganzen te doden nog niet toestaan in 2014. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen die door het CDA werden gesteld. Vrijstellingen Vrijstellingen kunnen alleen worden verleend voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, voor… Lees verder →

 • Groningen start ganzenexperiment

  In het Groningse natuurgebied Tetjehorn bij Overschild is een experiment aan de gang om de overlast van ganzen op een diervriendelijke manier aan te pakken. Het inzaaien van witte klaver is een van de natuurvriendelijke maatregelen in het experiment. Overlast Natuurgebied Tetjehorn is een broed-… Lees verder →

 • Agrilaser biedt oplossing voor vogeloverlast

  2

  De agrarische sector, de luchtvaart, natuurbeheer en de recreatiesector ondervinden in Nederland steeds meer overlast van vogels. Een nieuwe ontwikkeling op basis van geavanceerde optische technologie biedt perspectief. Een diervriendelijk toestel, dat onder de naam Agrilaser op de markt is gebracht, verjaagt snel en effectief… Lees verder →

 • Vergoedingsregeling Schiphol: 700 euro per hectare

  Ganzen en andere vogels vormen een steeds grotere bedreiging voor de vliegveiligheid op Schiphol. Ganzen worden in de zomer na de graanoogst aangetrokken door achtergebleven graankorrels in het gebied rond Schiphol. Om de vliegveiligheid op Schiphol mede te waarborgen en te verbeteren, heeft LEI Wageningen… Lees verder →

Pagina 1 van 212