Steekwoord archief: CO2

 • Vangen en doden van ganzen met CO2 effectief

  Het vangen en doden met CO2 van ruiende zomerganzen is een snelle maatregel met een groot effect, waarbij verstoring van de overige natuur minimaal is. Dat blijkt uit een evaluatie van een proef die in juni vorig jaar in het kader van de provinciale ‘Fryske Guozzenoanpak’ in een… Lees verder →

 • Aandacht voor landbouw en klimaat

  Over landbouw en klimaat wordt veel beweerd, stelt Tom Saat, boer op de Stadsboerderij in Almere. “We zouden bomen moeten planten, de koe vaarwel zeggen, vegetariër worden en een Biobased Economy moeten beginnen.” Daarom haalt Saat tijdens de avondklas op Warmonderhof het fileermes langs de… Lees verder →

 • GS willen toenemende schade door ganzen beperken

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) willen nog meer mogelijkheden scheppen om een halt toe te roepen aan de alsmaar groeiende schade die de ganzen veroorzaken. De provincie heeft een aantal beleidswijzigingen ter advies voorgelegd aan het Faunafonds, de Faunabeheereenheid, de Vogelbescherming en de Dierenbescherming. Medio… Lees verder →

 • CO2 in 2014 niet toegestaan voor doden ganzen

  Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, kan het gebruik van CO2 om ganzen te doden nog niet toestaan in 2014. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen die door het CDA werden gesteld. Vrijstellingen Vrijstellingen kunnen alleen worden verleend voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, voor… Lees verder →

 • Voer grootste klimaatfactor pluimveehouderij

  Voer is voor ongeveer tachtig procent verantwoordelijk voor de broeikasgasemissie van een pluimveebedrijf. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van BoerenKlimaat.nl. Pluimveehouders Peter van Agt en Peter van der Heijden uit het Brabantse Oirschot besparen bijna 200 ton CO2-equivalenten broeikasgas door hun voer zelf te verbouwen,… Lees verder →

 • Bemesting en bewerking grootste broeikasfactoren

  Klimaatneutraal akkerbouwen lijkt nog niet mogelijk, maar met meer aandacht voor grondbewerking en bemesting kan er wel twintig tot veertig procent CO2-uitstoot worden bespaard. Minder diesel verlaagt ook de brandstofrekening. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Werkgangen combineren “We doen van alles zonder dat… Lees verder →

 • Broeikasgas positief voor aardappelopbrengst

  De toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer kan gunstig werken op de aardappelopbrengst. Dat zei Anton Haverkort van Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, tijdens de tweejaarlijkse Aardappeldemodag in Westmaas. Haverkort: “Uit internationaal onderzoek blijkt dat de meeste andere gewassen niet zo positief… Lees verder →

 • Arla bekroond met Lean and Green Star

  Arla Foods Nederland heeft de Lean and Green Star ontvangen. Het logistieke verduurzamingsnetwerk Connekt heeft de Star uitgereikt aan Arla, omdat de zuivelonderneming uit Nijkerk de afgesproken doelstellingen ruimschoots heeft gehaald. “De Lean and Green Star bevestigt dat Arla aan kop gaat op het gebied… Lees verder →

 • Bodemkoolstof als kapitaal

  Hoe kunnen boeren betaald worden voor vastleggen van CO2 in landbouwbodems? CLM, Alterra en Louis Bolk Instituut starten deze maand een tweejarig onderzoek om deze vraag te beantwoorden. Lees verder →