Nieuws

 • Eerste tekenen herstel varkenssector

  De Europese varkenssector krijgt in het tweede kwartaal van 2016 te maken met de eerste tekenen van herstel. De opleving van de vleesvarkensprijzen zal pas echt doorzetten als de eerste volumes uit de private opslagregeling van de EU zijn verkocht.  Dat is de verwachting die… Lees verder →

 • Voorstel nieuwe maat voor melkproductie

  De nieuwe maat ‘Effectieve lactatie’ maakt het mogelijk om de melkproductie van koeien te vergelijken met een verschillende droogstandslengte of een verschillende tussenkalftijd. Verkorten, of eventueel weglaten, van de droogstand kan interessant zijn om de gezondheid van hoogproductief melkvee te managen. Het verkorten of weglaten van… Lees verder →

 • Soja-inkoop 2015 voldoet aan duurzaamheidscriteria

  Alle soja die Nevedi-leden in 2015 inkochten, voldeed aan duurzaamheidscriteria. Van het totaal van circa 1,7 miljoen ton in diervoeder verwerkte soja, beantwoordde ongeveer 1,6 miljoen ton aan de Europese Fefac Soy Sourcing Guidelines. De resterende 114.000 ton betrof non-gmo en biologische soja. Nevedi-leden kochten… Lees verder →

 • Tobroco Machines genomineerd voor Koning Willem I Prijs

  Tobroco Machines uit Oisterwijk is genomineerd voor de Koning Willem I Prijs 2016 in de categorie MKB. Tobroco Machines maakt samen met Ventura Systems en VERHOEF Aluminium Scheepsbouwindustrie nog kans op deze prestigieuze ondernemingsprijs, ook wel de Oscars voor het Nederlandse bedrijfsleven genoemd. Eerder werden… Lees verder →

 • ‘Kalf bij koe geen verplichting’

  Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) ziet onvoldoende reden voor de overheid om te bepalen of een kalf langere tijd bij de koe moet blijven. Dat is een afweging en keuze van de melkveehouder, schrijft de bewindsman in een zogeheten standvanzakenbrief over dierenwelzijn. Volgens Van Dam staat… Lees verder →

 • Veehouders die TTIP kennen, wijzen verdrag af

  De meerderheid van de veehouders (55 procent) die weten wat TTIP is, is negatief over dit handelsverdrag dat de Europese Unie met de Verenigde Staten wil afsluiten. Veel boeren vrezen voor de ondergang van hun bedrijf door oneerlijke concurrentie. Dat blijkt uit een opiniepeiling onder… Lees verder →

 • Garantieprijs FrieslandCampina daalt met 2,50 euro

  De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk voor mei 2016 bedraagt 25,00 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs daalt ten opzichte van april 2016 (27,50 euro) met 2,50 euro. Dalende trend De daling van de garantieprijs is het gevolg van de verwachting dat de melkprijzen van… Lees verder →

 • Comparative assessment is per 1 september praktijk

  De Verordening gewasbescherming is van kracht sinds 2011. In deze verordening is een nieuw type beoordeling opgenomen, de vergelijkende beoordeling (comparative assessment). Hiermee wordt beoogd stoffen met een hoog risicoprofiel geleidelijk aan te vervangen door stoffen met een lager risicoprofiel. Aanvragers moeten aanvullende informatie aanleveren… Lees verder →

 • Akkoord bereikt over vernieuwd pachtstelsel

  De FPG, LTO, ASR, Natuurmonumenten en LandschappenNL hebben een akkoord bereikt over een vernieuwd toekomstbestendig pachtstelsel. BLHB en het NAJK konden helaas niet instemmen. Het akkoord werd opgesteld door de initiatiefnemers van het Spelderholt-overleg: mr. W.L. Valk, mr. G.M.F. Snijders en mr. H.A. Verbakel-van Bommel. FPG-voorzitter… Lees verder →

 • Verzoek om aandacht voor toenemende verzilting

  LTO bestuurders uit de provincies Noord- en Zuid-Holland vrezen voor de toekomst van de zoetwatervoorziening voor de land- en tuinbouw door toenemende verzilting. Zij vragen hiervoor serieuze aandacht bij minister Schultz van I&M. Grote schade Volgens Kees Stoop, provinciaal bestuurder LTO Noord-Holland levert het zout… Lees verder →