Nieuws

 • Onderzoek naar potentie kleinschalige mechanisatie

  Het concept ‘Lasting Fields’ wil met kleinschalige mechanisatie naar minder bodembelasting en -verdichting. Studenten van Wageningen University hebben de potentie van ‘Lasting Fields’ in beeld gebracht. Maatregelen tegen bodemverdichting in combinatie met vaste rijpaden kunnen leiden tot 20% meer opbrengst. Daarnaast zou intercropping (mengteelten) 10… Lees verder →

 • Stikstofbodemoverschot 9 procent lager dan de norm

  Zo’n 250 Achterhoekse melkveehouders hebben zich de afgelopen drie jaar actief bezig gehouden met een efficiënte mineralenbenutting om de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. De eerste resultaten van de deelnemers over de periode 2013-2015 aan het project Vruchtbare Kringloop… Lees verder →

 • NEPG verwacht areaaluitbreiding aardappelen

  De NEPG verwacht in hun vijf aangesloten landen een areaal van in totaal 546.501 hectare aan consumptieaardappelen. Dit is 19.540 hectare meer dan vorig seizoen. Alleen Groot-Brittannië gaat uit van een gelijk aantal hectare als vorig jaar, de andere landen verwachten een kleine uitbreiding. Een… Lees verder →

 • Uitbreidingbereidheid akkerbouw neemt weer toe

  Het percentage uitbreiders onder de Nederlandse akkerbouwers is voor het eerst sinds jaren weer toegenomen. 18,8% van de akkerbouwers en 22,9% heeft plannen om het bedrijf uit te breiden. AkkerbouwScanner  Dit blijkt uit de AkkerbouwScanner 2016, de jaarlijkse telefonische inventarisatie van AgriDirect onder Nederlandse akkerbouwbedrijven.… Lees verder →

 • ForFarmers participeert in onderzoek gebruik insecten

  ForFarmers neemt deel aan een onderzoek v an Wageningen URnaar veilig en duurzaam gebruik van insecten als alternatieve bron van eiwit en vet. Doel is de kwaliteit van insecten voor gebruik in voeding voor dieren en/of mensen te kunnen garanderen. De onderzoekers kijken bijvoorbeeld naar… Lees verder →

 • Coryza bij pluimvee in Limburg

  Bij een commercieel pluimveebedrijf met opfokdieren in de provincie Limburg is een besmetting met Coryza geconstateerd. De dieren vertoonden weinig tot geen klinische verschijnselen op het moment van bemonsteren, maar middels PCR is aanwezigheid van de bacterie Avibacterium paragallinarum aangetoond. Avined en pluimveedierenartsen zijn op de… Lees verder →

 • Agrarische grondprijs op 56.300 euro per hectare

  De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.300 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2016. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015 is de prijs lager maar wel hoger dan de gemiddelde prijs 55.500 euro per hectare over heel 2015. Dit staat… Lees verder →

 • NVV start met sociale ondersteuning voor leden

  De varkenshouderij zit al enige tijd in een financiële crisis en dit heeft zijn weerslag (gehad) op veel varkenshouders en hun gezinnen. NVV heeft een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie varkenshouders een luisterend oor kunnen vinden of bij wie zij hun hart kunnen luchten. Sociale ondersteuning NVV… Lees verder →

 • Ruimte voor verwerken spoelwater kuubskisten

  Agrariërs in het gebied van het waterschap Noorderzijlvest krijgen dit jaar nog ruimte om een oplossing te vinden voor het verwerken van het reinigingswater van kuubskisten. Het waterschap verruimt tijdelijk de handhaving en LTO Noord start een project om oplossingen te vinden. Dit hebben LTO… Lees verder →

 • Nieuwe onderneming voor emigratiebegeleiding opgestart

  VSO makelaars en AgriPlaza Makelaars zijn een nieuwe onderneming gestart met de naam Farms4sale. De makelaars van Farms4sale begeleiden emigraties van agrarisch ondernemers naar landen waar ook ter wereld. “Na een vrij rustige periode zien we dat steeds meer agrariërs geïnteresseerd zijn in een vertrek… Lees verder →