Nieuws

Stichting voor positief beeld varkenshouderij

De nieuwe stichting Varkens Vandaag wil de beeldvorming van de varkenshouderij positief beïnvloeden.

Belang

Een eerlijk en positief beeld van de Nederlandse varkenshouderij is belangrijk voor het draagvlak, de afzet en de toekomst van de Nederlandse varkenshouderij. Daarom nemen varkenshouders zelf het voortouw om consument en maatschappij in hun regio te bereiken met positieve activiteiten en nieuwsberichten over de varkenshouderij. De varkenshouders zoeken daarbij de samenwerking met toeleveranciers en collega-varkenshouders. Het initiatief is deels een reactie op de negatieve berichtgeving over megastallen en de ongenuanceerde publiciteit van dierenactivisten.

Positief

Samen met het bedrijfsleven en de varkenshouders wil de stichting ervoor zorgen dat de goede dingen die de sector doet onder de aandacht worden gebracht. Een positief imago is het uiteindelijke doel. De stichting wil dit bereiken door te laten zien dat:

• de Nederlandse Varkenshouderij zich positief ontwikkelt door innovaties en investeringen;
• er goed voor Nederlandse varkens wordt gezorgd, beter dan elders ter wereld;
• Dat Nederlands vlees lekker, veilig en gezond is;
• De Nederlandse varkenshouderij minder milieubelastend is dan elders ter wereld.

Ondersteunen

Bedrijven kunnen op verschillende manieren deelnemen:

•  Bedrijven adopteren projecten en zorgen dat ze geschikt zijn om over te communiceren naar de burger.
•  De sector meldt activiteiten aan waarover kan worden gecommuniceerd. De bedrijven en de stichting voeren deze gezamenlijk uit.
•  Bedrijven varkenshouders ondersteunen de stichting financieel door middel van het kopen van sterren.

Initiatief

Stichting Varkens Vandaag is een initiatief van Jan Vogels, Jos Hoeven, Mark van Dijk, Gertjan van de Elsen (allen varkenshouder) en Rob van Schie (periferie) De stichting wordt ondersteund door: Huub Fransen, Richard Donkers, Jan van Vuren en Michel van de Bergh (periferie), die allen vrijwillig meewerken.

Presentatie

De plannen van de stichting worden gepresenteerd op 5 september 2011 in zaal NIA DOMO in Boekel, om 20.00 uur. Iedereen is welkom.