Nieuws

Voederbomen voor koeien en geiten

Veldbijeenkomst voederbomen voor geit en koe.

Binnenkort groeien er wilgen en elzen langs de weiden. Veehouders planten namelijk voederbomen. Deze creatieve toepassing van bomenteelt levert op diverse terreinen profijt op.

Profijt

Zo voorkomt de teelt van voederbomen uitspoeling van mineralen naar de sloot en creëert het een aantrekkelijk landschap. Ook variëren veehouders op deze manier met het rantsoen van koeien en geiten. Het restproduct houtsnippers is een grondstof voor compost of groene energie.

Slimme toepassingen

In het recent gestarte Praktijknetwerk Voederbomen en multifunctioneel Landgebruik werken agrarische ondernemers en onderzoekers nauw samen om tot nieuwe, praktische en slimme toepassingen te komen. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van EL&I en het Europees landbouwfonds.

Groene energie

Het Praktijknetwerk Voederbomen en multifunctioneel Landgebruik combineert verschillende functies op een agrarische bedrijf. Door de multifunctionaliteit centraal te stellen, worden additionele bedrijfsactiviteiten rendabel en duurzaam ingevuld. Zo is energiewinning uit houtsnippers in Nederland nu nog te duur. Door houtige gewassen te selecteren die ook als diervoeder geschikt zijn, en daarnaast de nutriëntenuitspoeling verminderen, bieden voederbomen (onder andere wilg en zwarte els) veel perspectief. Ook waterschappen en natuurorganisaties winnen hierbij: verbindingszones, gevarieerde flora en fauna, meer natuurbeleving en schaduwvorming in sloten.

Systeembenadering

Twintig boeren van de Stichting Duinboeren zijn actief in het nieuwe praktijknetwerk. Ze worden begeleid door onderzoekers die gewend zijn knelpunten uit de landbouw vanuit systeemdenken te benaderen. “Doordat we de toepasbaarheid van voederbomen drie jaar lang testen en demonstreren, heb je direct zicht op wat werkt en wat niet”, meldt Nick van Eekeren, senior onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. “Dat juist de Duinboeren met dit project starten is illustratief: zij zoeken van oudsher naar een integratie van landbouwkundige activiteiten met natuur en landschap.”