Nieuws

Rapport over luchtwassers ‘propaganda’

Luchtwassers reduceren de milieubelasting vanuit de varkenshouderij drastisch: de voorzieningen dragen bij aan een lagere uitstoot van ammoniak op gevoelig natuur. Dat is de reactie van de vakgroep Varkenshouderij van LTO Nederland op het rapport ‘De nadelen van luchtwassers, miljoenen subsidies voor dierenleed’ van Wakker Dier. De vakgroep noemt het rapport ‘propaganda’. Onder meer het televisieprogramma Een Vandaag besteedde onlangs aandacht aan de bevindingen van Wakker Dier. Ook de suggestie dat luchtwassers het gevaar op stalbranden vergroten, wijst de vakgroep af. “Ook in stallen met luchtwassers kunnen de risico’s op stalbranden worden gereduceerd.”

Milieu

Door het toepassen van luchtwassers is de milieubelasting vanuit de varkenshouderij, in de vorm van ammoniak, geur en stof, drastisch gereduceerd. “De varkenshouderij heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in verduurzaming van de sector zowel op het gebied van milieu als dierenwelzijn. Dit op basis van wetgeving maar ook vanuit het perspectief voor een duurzame en toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling. Financiële ondersteuning vanuit de overheid heeft hierbij maar in zeer beperkte mate plaatsgevonden”, zeggen NVV en LTO. 

Fors teruggedrongen

Door het toepassen van luchtwassers is de milieubelasting vanuit de varkenshouderij, in de vorm van ammoniak, geur en stof, drastisch gereduceerd. De ammoniakuitstoot vanuit varkensstallen wordt in de provincies Brabant en Limburg met 85 procent teruggebracht.
Ook in de andere, minder varkensdichte provincies, wordt de uitstoot van ammoniak, geur en stof fors teruggedrongen. Door het gebruik van luchtwassers is het met name de varkenshouderij die bijdraagt aan het verminderen van de ammoniakuitstoot op gevoelige natuur, stelt de NVV. “Het toepassen van luchtwassers verbetert ook, in combinatie met andere investeringen, het interne stalklimaat en dat is goed voor het welzijn van de varkens en draagt bij aan een gezonde werkomgeving voor de varkenshouder en zijn medewerkers.”

Technieken

Er zijn verschillende soorten luchtwassers,  gecombineerde-, chemische- en biologische luchtwassers, op de markt. Het gebruik van (gecombineerde) biologische luchtwassers, waarbij geen of minder chemicaliën toegepast worden, neemt toe. De technieken worden continu verbeterd en daarmee het rendement van luchtwassers waardoor ook het stroomgebruik minder wordt en de fijnstof en geuremissies verder afnemen.

‘End of pipe’ oplossing

Luchtwassers zijn een ‘end op pipe’ oplossing die prima werkt, menen NVV en LTO Varkenshouderij. “Varkenshouders zijn altijd op zoek zijn naar betere stalsystemen die er voor zorgen dat het stalklimaat beter wordt, voor dier en mens en die de emissies naar de omgeving verder reduceren”, zeggen voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij en NVV-voorzitter Ingrid Jansen.
Hierbij wordt ook nadrukkelijk gezocht naar (deel)systemen die het ontstaan van ammoniak, geur en stof ook bij de bron aanpakken. Het onderzoek van VIC Sterksel naar de ‘toiletstal’ is hiervan een voorbeeld. Om tot praktijkrijpe systemen te komen is nog veel onderzoek noodzakelijk. NVV en LTO vinden dat de overheid de helpende hand moet bieden voor financiering van onderzoek en innovatie. 

Nieuwe technieken

Luchtwassers zijn op dit moment de best beschikbare en best betaalbare technieken. Als nieuwe technieken en systemen beschikbaar komen, zullen varkenshouders daarin ongetwijfeld gaan investeren mits investeringen economisch verantwoord kunnen worden gedaan en kunnen worden terugverdiend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *