Nieuws
De invoering van kentekens voor (land)bouwvoertuigen maakt ontheffingsplichtige voertuigen herkenbaarder. De noodzaak om via één loket landbouwontheffingen te kunnen aanvragen wordt hierdoor nog groter. Een verzoek van de branches hiertoe is door minister Melanie Schultz van Haegen gehonoreerd.

Overschrijden

Voertuigen die de wettelijke toegestane afmetingen of massa’s overschrijden, hebben een ontheffing nodig om op de openbare weg te mogen rijden. (Land)bouwvoertuigen die permanent de maximale afmetingen of massa’s overschrijden krijgen namelijk een speciaal kenteken, een ZZ- of een ZZZ-kenteken. Hiermee is direct te zien dat het gaat om een voertuig dat alleen met een ontheffing op de weg mag rijden. Bij de aanvraag van het kenteken moet de aanvrager aangeven of het voertuig ontheffingsplichtig is. Dat is het geval als het voertuig breder is dan 3,00 meter, of hoger dan 4,00 meter, of langer dan 12,00 meter of maximummassa’s overschrijdt.

Beperkt landbouwmandaat

Door de invoering van de kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen komen deze te grote of te zware voertuigen in beeld. Het is daarbij belangrijk dat de eigenaar op een eenvoudige wijze ontheffingen kan aanvragen bij één loket voor alle wegbeheerders. Het huidige ontheffingensysteem voor (land)bouwvoertuigen voorziet hier slechts ten dele in. Bij de RDW afdeling Ontheffingen kan voor ruim 65 % van de gemeenten alleen een breedteontheffing tot 3,50 meter worden aangevraagd. Voor andere afmetingen of voor massa’s heeft de RDW afd. Ontheffingen geen mandaat van de wegbeheerders en niet alle wegbeheerders die mee aan dit systeem.

Verzoek gecentraliseerde ontheffingverlening

Vandaar dat Cumela Nederland, LTO Nederland, Fedecom, BMWT en Bouwend Nederland in een brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu een verzoek hebben gedaan om een systeem van centrale ontheffingverlening voor (land)bouwvoertuigen, in lijn met de bestaande ontheffingensystematiek voor exceptionele bedrijfsauto’s, aanhangwagens en rijdende werktuigen.
Minister Melanie Schultz van Haegen heeft in reactie op dit verzoek aangegeven dat zij de RDW heeft gevraagd een plan van aanpak op te stellen, met als doel om de ontheffingverlening van (land)bouwvoertuigen centraal te regelen. Cumela Nederland is verheugd met deze toezegging van de minister

Werkgroep

Hiertoe wordt een werkgroep ingesteld waar Cumela Nederland onderdeel van uitmaakt. Deze werkgroep zal de gevolgen van de uitbreiding van de breedteontheffing met een hoogte-, lengte- en massaontheffing in kaart brengen. Tevens zal inzicht gegeven worden in voor- en nadelen van een centrale ontheffingsverlening aan de wegbeheerders die nog geen gebruik maken van de faciliteiten van de RDW op het gebied van ontheffingen en onder welke voorwaarden deze plaatsvindt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *