Nieuws

De Dierenbescherming heeft voor een deel van de Beter Leven criteria de bestaande criteria aangepast en nieuwe criteria opgesteld. Deze criteria worden nu ter raadpleging aan de deelnemers van het Beter Leven keurmerk voorgelegd.  In de loop van dit jaar zullen de overige normen van het Beter Leven keurmerk (o.a. Varken, Rund, Kalf, Slachterij) ook worden aangepast en ter raadpleging worden voorgelegd. De criteria die nu worden voorgelegd ter raadpleging betreffen hier enerzijds conceptcriteria en anderzijds definitieve criteria.

Conceptcriteria

Een deel van de criteria ligt nu in conceptversie voor ter raadpleging en deze criteria worden pas definitief vastgesteld ná de raadplegingsronde. Naar verwachting zullen deze criteria dan per 1 september in werking treden. De Dierenbescherming heeft, na evaluatie van de huidige criteria, voorstellen opgesteld voor herziening van de criteria voor:

  • Vleeskuikens met 1, 2 en 3 sterren van het Beter Leven keurmerk:
  • Leghennen met 1, 2 en 3 sterren van het Beter Leven keurmerk

Definitieve criteria

De overige criteria zijn al definitief vastgesteld (hier is al veel overleg over geweest met het betreffende bedrijfsleven) en deze criteria treden per 1 juni in werking. Deze criteria worden ook nog ter raadpleging voor gelegd. Mogelijk zullen deze criteria na raadpleging dan nog worden bijgesteld. Het betreft de volgende criteria:

  • Kalkoenen met 1 en 2 sterren van het Beter Leven keurmerk.
  • Slagers in supermarkten die producten met het Beter Leven keurmerk verwerken.
  • Foodservice bedrijven die producten met het Beter Leven keurmerk verwerken.
  • Logistieke dienstverleners die eigenaar zijn van de Beter Leven producten en die deze fysiek op hun bedrijfslocatie langs krijgen.
  • Be- en verwerkers (incl. uitsnijderijen, verpakkers, etc.) van producten met het Beter Leven keurmerk.

Procedure

Tijdens de raadplegingsronde kunnen (uitsluitend) deelnemers reageren op de voorgestelde wijzigingen.  De ketenregisseurs zijn verantwoordelijk voor het informeren van de bij hen aangesloten primaire bedrijven en het verzamelen van de benodigde input van deze primaire bedrijven. Deelnemers krijgen 6 weken om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Eventueel wordt er aanvullend nog een hoorzitting georganiseerd om aanvullende informatie van deelnemers te ontvangen.  Reacties dienen vóór 31 mei 2016, schriftelijk (per email of per post) te worden verstuurd. De mogelijke consequenties voor de praktijk en de praktijkkennis van deelnemers worden meegewogen bij het vaststellen/ bijstellen van de criteria door de Dierenbescherming. Na vaststelling worden de criteria gepubliceerd op de website van de Stichting Beter Leven keurmerk met een ingangsdatum waarop deze nieuwe criteria van kracht worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *