Nieuws

Dreigend tekort voor melkveehouder in 2016

Als de sombere verwachtingen over de zuivelprijzen uitkomen, zal het bedrijfsresultaat in de melkveehouderij dit jaar nog lager uitvallen als in 2015.  In 2015 lag de marge (liquiditeit) op circa min 4 cent per kg melk. Op een bedrijf van 850.000 kg melk komt dit neer op een tekort van € 34.000,- per jaar. Als in 2016 wordt uitgegaan van een productie van 890.000 kg melk en 1,5 cent minder opbrengst per kg melk, is er een liquiditeitstekort van 5,1 cent per kg melk (bij normale aflossingen en enigszins beperkte vervangingsinvesteringen) en dat is ruim 45.000 euro. Dit blijkt uit de prognoseberekening van PPP Agro Advies.

Toenemende spanning 

Wanneer rekeningen niet op tijd betaald (kunnen) worden en er steeds meer aanmaningen binnen komen, kan dit grote spanningen veroorzaken. Omdat niet iedereen even gemakkelijk over problemen praat, kan dit ten koste gaan van de onderlinge verhoudingen in de persoonlijke relatie en of in het gezin.
De leveranciers in de melkveehouderij, de voerleverancier, de loonwerker, het mechanisatiebedrijf, etc. merken goed dat rekeningen later betaald worden. Ook zij spannen zich in om hun rekeningen betaald te krijgen om hun eigen bedrijfsperspectief te continueren. Dit kan een toenemende spanning in de zakelijke relatie veroorzaken.
Bron: PPP Agro Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *