Nieuws

Lagere mixsnelheden en een rantsoen met minder krachtvoer lijken tot lagere concentraties van het giftige mestgas waterstofsulfide (H2S, zwavelwaterstof) te leiden bij het mixen. Dit is uit onderzoek naar voren gekomen.

Quick Scan

In het kader van het project ‘Mestgassen: een onderschat gevaar’ is een Quick Scan gedaan in de literatuur naar onderzoeksresultaten over het vrijkomen van zwavelwaterstof uit mest in melkveestallen. De H2S-concentratie stijgt direct na aanvang van het mixen zeer sterk en leidt (zeer) snel tot piekconcentraties.

Onderzoeksresultaten

  • Piekconcentraties van meer dan 150 ppm H2S kwamen veelvuldig voor en vormen een direct gevaar voor mens en dier. De hoogst gerapporteerde meetwaarde uit de onderzoeksresultaten bedroeg 4100 ppm H2S.
  • De H2S-concentratie stijgt direct na aanvang van het mixen zeer sterk en leidt (zeer) snel tot een piekwaarde.
  • De H2S-concentratie bleek sterk te variëren zelfs wanneer de operationele condities en handelswijze gelijk waren.
  • Het kwam regelmatig voor dat de H2S-concentraties gedurende langere tijd (15 minuten) boven de 10 ppm H2S lagen.
  • Op basis van een paar onderzoeksresultaten lijkt een krachtvoer-gebaseerd rantsoen tot hogere H2S-concentraties te leiden.
  • Op basis van een paar onderzoeksresultaten lijken lagere mixsnelheden tot lagere H2S-concentraties te leiden.

Bron: Verantwoorde Veehouderij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *