Nieuws

De Topsector Agri & Food heeft acht aanvragen goedgekeurd voor HighTech Seed Money Projecten. In de projecten werken bedrijven uit de agrifoodsector samen met hightech-bedrijven aan de ontwikkeling van hightech-oplossingen. De projecten variëren van de ontwikkeling van slimme akkerbouwsystemen tot robots in de pluimveestal.

Samenwerken

Hightech- en ICT- ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld sensoren, big data, robotisering en slimme materialen gaan razendsnel en bieden interessante kansen voor de agrifoodsector. Om deze kansen te kunnen benutten hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en HighTech Systems and Materials afgesproken samen te werken binnen het crossover-programma ‘HighTech to Feed the World’. De oproep leverde 19 voorstellen op. Het beschikbare budget (€ 300.000,-) wordt verdeeld over acht projecten. Elk project kreeg maximaal  € 50.000,- toegekend.

Haalbaarheid en partners

De HighTech Seed Money Projecten zijn de eerste activiteiten binnen dit crossover-programma. In de projecten onderzoeken ondernemers samen met experts van de onderzoeksinstituten van Wageningen UR de haalbaarheid van een idee. Daarnaast worden de bedrijven ondersteund bij het vormen van een consortium dat gezamenlijk het innovatieve idee gaat uitwerken.

Slimme pluimvee-oplossingen

In twee projecten wordt de haalbaarheid van hightech-oplossingen in de pluimveehouderij onderzocht. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van een robot- en sensorsysteem dat een aantal handelingen in de stal kan overnemen van de pluimveehouder en tegelijkertijd het gedrag en de gezondheid van de dieren monitort. In het tweede project wordt onderzocht hoe ICT-toepassingen de samenwerking in de productieketen kunnen optimaliseren.

Koppeling bestaande toepassingen

In een ander project wordt onderzocht of bestaande smart farming-toepassingen in de melkveehouderij aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Daarmee kan een flinke stap gezet worden in de precisielandbouw van gras en maïs, optimalisatie van diervoederefficiëntie en de schattingen voor voeding en melkproductie.

Maatwerk voor akkerbouw

Voor de akkerbouw en vollegronds groenteteelt onderzoekt een groep bedrijven op welke manier grootschalige mechanisatie vervangen wordt door lichte, autonome, innovatieve technologieën die gewassen op maat kunnen behandelen. De voordelen daarvan zijn onder andere een verbeterde bodemkwaliteit, een hoger teeltrendement en een efficiënter gebruik van energie, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. In een ander project wordt nagegaan hoe akkerbouwers uit minder ontwikkelde delen van de wereld toegang kunnen krijgen tot Nederlandse expertise op het gebied van bijvoorbeeld irrigatie. Daarmee kunnen de akkerbouwers hun productie en daarmee hun concurrentiekracht vergroten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *