Nieuws

Actie tegen misleidende landbouweducatie

4

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders heeft vandaag het meldpunt ‘Valse Lesstof’ (meldpuntvalselesstof@nvv.nl) geopend. Alle boeren, maar ook onderwijzers, leerkrachten, vaders en moeders van schoolgaande kinderen én andere burgers kunnen met ingang van vandaag op dit meldpunt, meldingen kwijt van suggestieve, foute, misleidende en/of niet objectieve lesstof over de landbouw. Met het openen van het Meldpunt Valse Lesstof en het initiatief om binnenkort samen met onderwijsorganisaties en uitgevers om tafel te gaan, zet de NVV de eerste stap naar goede en objectieve educatie over de Nederlandse landbouw op scholen.

Valse informatie

Lesboeken en lespakketten op basis- en middelbare scholen blijken vaak valse of gekleurde informatie te bevatten over de Nederlandse landbouw en over Nederlandse boeren. Zo wordt in de lesmethode ‘Wijzer door natuur en techniek (groep 7) van Noordhoff Uitgevers onder het kopje ‘Natuurlijk voedsel?’ het volgende gezegd over Nederlandse boeren: 

‘Boeren hebben de meeste natuur in akkers en weilanden veranderd. Daar is geen natuurlijk evenwicht. Er groeit vaak maar één plantensoort. De boer gebruikt bestrijdingsmiddelen en kunstmest om de planten goed te laten groeien. Ook het vee leeft niet natuurlijk. In de bio-industrie leven dieren in grote aantallen dicht op elkaar. De Dierenbescherming protesteert hiertegen. Met biotechnologie verandert men de natuurlijke eigenschappen van planten en dieren. Zo worden ze nuttiger gemaakt voor de mens. Ook hierop is kritiek. Bioboeren werken op een natuurlijker manier. Ze gebruiken geen giftige bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest. Hun dieren hebben meer ruimte.’

In lesmateriaal van de organisatie Maandtaak stond onlangs te lezen:

‘Veel boerderijen hebben tegenwoordig meer weg van dierenfabrieken, omdat de dieren in de bio-industrie amper buiten komen en veelal worden vetgemest.’

Voorbeelden

Het zijn slechts enkele voorbeelden van eenzijdige, vertekende, gekleurde en subjectieve informatie die op scholen wordt verspreid over de Nederlandse landbouw, stelt de NVV. Het Kabinet heeft aangegeven daarin géén verandering te kunnen brengen omdat het niet aan de overheid is om de inhoud van educatieve materialen te beoordelen. Scholen mogen zelf kiezen welke informatiebronnen en methoden zij bij het vormgeven van het onderwijs gebruiken.

Zwartboek

De NVV zal aan de hand van de meldingen over ‘valse lesstof’ een zwartboek maken en deze aanbieden aan de Tweede Kamer. De Vakbond vraagt de Kamer daarbij steun voor hun streven naar deugdelijk en objectief onderwijs over de Nederlandse landbouw. “Wij hebben vertrouwen in die steun, zeker gezien de uitspraken van Koning Willem-Alexander in zijn Troonrede, waarin hij lovende woorden sprak over de landbouw in Nederland”, zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen. “Ook premier Rutte liet zich onlangs positief uit over de agrarische sector. Hij zei tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer recent nog: ‘Ik vind het bewonderenswaardig dat de Nederlandse agrarische sector er ondanks de strenge wetgeving, die echt pittig is, in slaagt toonaangevend te zijn in deze wereld.’ En ook staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken roemt de Nederlandse landbouw regelmatig in haar toespraken in binnen- en buitenland.”

In gesprek

De NVV zal naast het opstellen van een zwartboek, dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, het initiatief nemen om samen met andere agrarische belangenbehartigers in gesprek te treden met onderwijsorganisaties en uitgevers van schoolboeken om ervoor te zorgen dat de informatie die in de toekomst op scholen wordt gegeven over de Nederlandse landbouw afgewogen en objectief is.

Toekomstvisie

Goed onderwijs en educatie over landbouw is voor de NVV essentieel om een goede toekomst te behouden voor de Nederlandse varkenshouderij. In haar Toekomstvisie 2014-2020 besteedt de NVV dan ook een speciaal hoofdstuk aan onderwijs. Daarin wordt onder meer geschreven: “De toekomst van de sector is sterk afhankelijk van het aantal goed opgeleide, bevlogen mensen. Het enthousiasmeren van mensen om in de varkenshouderij te werken begint al bij de basisschool. De huidige lespakketten waarmee de leerlingen in aanraking komen, zowel op de basisschool als op de middelbare school, geven een vertekend en onjuist beeld van de moderne Nederlandse varkenshouderij. De NVV ziet hierin een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd en bekijkt momenteel al hoe lespakketten kunnen worden verbeterd zodat de waarheid over de Nederlandse varkenshouderij uitgedragen wordt en hoe wij de beschikbare informatie kunnen vertalen voor scholieren uit diverse leeftijdsklassen.”

4 reacties op “Actie tegen misleidende landbouweducatie

 1. P. Oerlemans-de Boer schreef:

  Vase lesinformatie over boeren (agrariër)? Afschaffen! De uitdrukkingen over boeren ook!!! Als je zegt “je bent een boer”, dan spoor je niet .Boerenhufter, boerenlu…., noem maar op, Wij moeten dit maar pikken? Een pik is een lul. De negerzoen is ook al niet meer en was zo lekker. Als een (donkere) vrouw met een boer trouwt is ze boerin. Als een (blanke), ik moet vrouw met een donkere man trouwt is ze geen negerin. Zwarte Piet ergert zich nergens aan en wij vinden hem juist leuk zo zwart als roet door die schoorsteen. Waar gaat het over in deze tijd, ik moet ook wel eens wat kwijt en dat rijmt, terwijl er heel veel niet rijmt in deze wereld

 2. Carolien schreef:

  Het is natuurlijk niet fijn om ermee geconfronteerd te worden maar wat er in het lesmateriaal staat is gewoon de werkelijkheid. Gaan de industrie veeboeren nu ook proberen in het onderwijs de waarheid te verdraaien?

  Juist door dit soort acties/gedrag krijgen de (vee)boeren alleen maar een slechte naam. Waarom willen de meeste industrie boeren de feiten niet erkennen en accepteren? Deze veeboeren komen nogal hardleers over.

 3. Eelco schreef:

  De schrijver geeft aan dat de onderwijs boeken valse en gekleurde informatie bevatten. Het getoonde fragment is overduidelijk zowel vals als gekleurd te noemen.

  Men kan een bioboer beschrijven zoals in het fragment, of aangeven dat bioboeren op primitieve/middeleeuwse wijze veehouderij bedrijven, waarbij dieren niet tegen ziektes worden behoed en op deze wijze vlees wordt geproduceerd dat de grote meerheid van de mensen niet wil kopen kopen.

  De werkelijkheid, maar toch een zeer gekleurde, beschrijving. Net zoals de beschrijving van de conventionele boer in het fragment gekleurd is.

  Het is deze negatieve publiciteit die de boeren een slechte naam geven, niet die boeren zelf. Fijn dat iemand daar actie tegen onderneemt.

 4. Carel schreef:

  Ik vermoed dat het voedingscentrum ook vaak door auteurs gebruikt wordt. Het voedingscentrum is ook niet bepaald neutraal te noemen in hun visie op de moderne landbouw. In de schijf van vijf staan ongenuanceerde voedingsadviezen zoals het afraden van gebruik van boter en het eten van “donker” brood aanraden en dat een dieet met plantaardige oliën beter is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *