Nieuws

Op initiatief van Dwars en de Jonge Democraten gaan de komende maanden diverse politieke jongerenorganisaties het gesprek aan over de toekomst van de agrofoodsector. Tijdens het project ‘Voor de Landbouw van Later, gaan diverse politieke jongerenorganisaties, samen met maatschappelijke belangengroepen, een pamflet ontwikkelen met daarin een gezamenlijke politieke visie op de toekomst van de landbouw in Nederland. Ze gaan daarvoor met name uit van de Brabantse situatie. Daar is de problematiek volgens hen het meest schrijnend en worden bovendien momenteel al interessante oplossingsrichtingen verkend. De aftrap van het project is maandag 28 april. De jongeren hebben als doel het pamflet te presenteren op Wereldvoedseldag.

Doen wat ‘de oudjes’ niet lukt

Arend Meijer, portefeuillehouder bij de JD: “Het valt ons op dat de volwassen partijen elkaar al een behoorlijke tijd in een houdgreep houden, terwijl de sector op een visie wacht. Ondernemers die wij spreken vragen concreet om duidelijkheid. Linksom of rechtsom. Daarom stellen wij onszelf voor de uitdaging: Doen wat ‘de oudjes’ niet lukt! Een ambitieus traject, maar wat ons betreft noodzakelijk. Terwijl de volwassen politici en de gevestigde belangengroepen elkaar vliegen afvangen en in een patstelling terecht zijn gekomen mist een vergezicht waar de sector wel behoefte aan heeft. En daarom pakken wij de handschoen op.

Sessies

Om tot het pamflet te komen, organiseren de jongeren tussen mei en september maandelijkse sessies waarop diverse thema’s worden besproken. Voor deze sessies nodigen zij het maatschappelijk middenveld, onderwijzers, ondernemers en inwoners uit. In september gaan ze met het conceptpamflet op een tour door Brabant. Deze ‘Tour de Boer’ is naast een feestelijke afsluiting van het traject, bedoelt om de resultaten te toetsen bij diverse belanghebbenden. Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, presenteren ze de definitieve resultaten.

Baanbrekend

Volgens Jolan Knol politiek secretaris bij Dwars, kan het project gerust baanbrekend worden genoemd: “De jongeren zijn de dragers van de samenleving van straks. Op dit moment praten voornamelijk de geijkte personen en partijen over de transitie van ons voedselsysteem. Maar echte vernieuwing ontstaat als er nieuwe input van nieuwe mensen komt. Die input willen wij geven, om zo steun te geven en bij te dragen aan de veranderingen die plaats (gaan) vinden.”

Hart onder de riem

De initiatiefnemers Knol en Meijer zijn het in ieder geval over één ding eens: “Wij denken dat het een ontzettend interessant project gaat worden. Zelfs als onze ideologie in de weg komt te staan van een gemeenschappelijk pamflet, ontstaan er tijdens het proces vast leuke ideeën tussen de verschillende jongerenorganisaties. En we steken mooie initiatieven uit de sector een hart onder de riem!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *