Nieuws

Preventief vaccineren tegen Q-koorts beschermt mens en dier. Dat toont Lenny Hogerwerf aan in haar promotieonderzoek. Hogerwerf bevestigde met een meetmethode in de lucht dat mensen stofdeeltjes met de Q-koorts bacterie kunnen inhaleren. Zij hoopt vandaag (25 februari) aan de Universiteit Utrecht te promoveren.

Q-koorts uitbraak

In Nederland is tussen 2007 en 2009 een grote uitbraak geweest van Q-koorts. Daarbij zijn duizenden mensen besmet geraakt, met als gevolg zeer veel ziektegevallen en vijfentwintig sterfgevallen. Om het blootstellingsrisico voor mensen te beperken werden in 2008 en 2009 melkgeiten en melkschapen gevaccineerd. Vervolgens werden in begin 2010 eenmalig alle drachtige dieren van besmette bedrijven geruimd. Lenny Hogerwerf toont aan dat preventieve vaccinatie inderdaad een goed middel is voor het terugdringen van de besmetting van de omgeving en daarmee ook de blootstelling van mensen aan Q-koorts.

Vaccinatie

Testen en selectief ruimen van individuele drachtige geiten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid is met de huidige stand van de techniek geen betrouwbare optie, daarom worden alle dieren jaarlijks gevaccineerd. De huidige tests kunnen geen onderscheid maken tussen dieren die wel of niet een infectie in de baarmoeder hebben. Hogerwerf bevestigde met een meetmethode in de lucht ook dat mensen stofdeeltjes met de Q-koorts bacterie kunnen inhaleren.

Abortus

De promovenda keek tevens naar mogelijke oorzaken van de groei in het aantal Q-koortsabortussen op grote geitenbedrijven tussen 2005 en 2009. Het optreden van abortusgolven kon slechts ten dele verklaard worden door de intensieve houderij van de melkgeiten en de gegevens ontbraken om de onderliggende oorzaak bij melkgeiten goed te begrijpen. Het is essentieel dat bij nieuwe toekomstige zoönotische (van dier op mens overdraagbare) epidemieën de gegevens van mensen en dieren zo worden verzameld en gekoppeld dat (multidisciplinaire) vragen over de bron en onderliggende oorzaken beantwoord kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *