Nieuws

Het project ‘Laat het pestbosje zijn hart luchten’ is van start. Binnen het kader van dit project is financiering beschikbaar gesteld om een aantal bosjes, de stille getuigen van de veepestgolf die Nederland teisterde in de 19e eeuw, met achterstallig onderhoud op te knappen.

Startschot

Zaterdag 11 januari vond het startschot van het project plaats bij melkveehouder Marinus de Vries in Stolkwijk. Wethouder Bart Crouwers van de gemeente Vlist gaf symbolisch het startschot door de eerste tak af te zagen onder toezicht van vrijwilligers van werkgroep Natuur- en Vogelwerkgroep ‘De Krimpenerwaard’. Weidehof Krimpenerwaard is een van de agrarische natuurverenigingen in Zuid-Holland die betrokken is bij het project ‘Laat het pestbosje zijn hart luchten’.

 

Veepestgolf

In de provincie Zuid-Holland zijn zogenaamde ‘pestbosjes’ stille getuigen van een dramatisch verleden; de veepestgolf die Nederland teisterde in de 19e eeuw. Het recente verleden met grootschalige uitbraken van veeziekten als mond-en-klauwzeer, vogelgriep en varkenspest laten zien dat het thema nog altijd actueel is. Heden ten dagen zijn de pestbosjes echter vooral waardevolle landschappelijke elementen die ook voor bepaalde natuurwaarden van belang zijn. Pestbosjes vertegenwoordigen daarmee dus cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden in één. Helaas wordt bij veel van dergelijke bosjes achterstallig onderhoud aangetroffen. Binnen het kader van dit project heeft provincie Zuid-Holland en het Elfpo (Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling) financiering beschikbaar gesteld om een aantal bosjes met achterstallig onderhoud op te knappen. Dit werk wordt gedaan met behulp van vrijwilligers.

Pestbosjes opgeknapt

Binnen het kader van dit project worden 25 pestbosjes opgeknapt in de regio Krimpenerwaard, regio Holland Rijnland en in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden, zegt Dave Dirks van Veelzijdig Boerenland. “Het is mooi om te zien dat er veel enthousiasme is bij vrijwilligers om cultuurhistorische elementen, zoals pestbosjes, van het juiste onderhoud te voorzien. Ook het in woord en beeld brengen van de pestbosjes is een belangrijk onderdeel binnen dit project. Wanneer je meer weet over de achtergrond van pestbosjes, dan geeft dit meerwaarde aan het geheel”, aldus Dave Dirks. Naar verwachting wordt in maart dit jaar de website gelanceerd over de pestbosjes, waarbij specifieke informatie terug te vinden is over alle pestbosjes binnen dit project en waarbij digitaal lesmateriaal beschikbaar komt voor basisscholen.