Nieuws

Varkens Vandaag verstuurt wekkers

De voorzitters varkenshouderij bij ZLTO, LTO Noord, LLTB en NVV ontvangen op de eerste werkdag van het nieuwe jaar een wekker van Varkens Vandaag. Varkens Vandaag vindt dat het vijf voor twaalf is als het gaat om een efficiënte structuur en organisatie van de PR in de varkenshouderij. Er moet iets gebeuren om te voorkomen dat alleen anderen, zoals fanatieke dierenrechtenorganisaties, bepalen hoe er over de varkenshouderij in Nederland wordt gedacht.

Wekker symbool

Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangen Maarten Rooijakkers, Eric Douma, Bennie van Til en Mark Tijssen een wekker van Varkens Vandaag die symbool staat voor de huidige situatie van de PR in de varkenshouderij. Het wordt hoog tijd dat de ZLTO, LTO Noord, LLTB en NVV in actie komen. De tijd staat nu al te lang stil. Varkens Vandaag wil dat de sector plannen maakt en actief gaat werken aan een realistisch en positief beeld van de sector bij consument en maatschappij. Daarvoor is een duidelijk plan en een efficiënte organisatie nodig. Varkens Vandaag wijst in haar brief op de belangen van slagkracht, flexibiliteit en zelfstandigheid. ‘Juist in deze tijd is het belangrijk dat de varkenshouderij snel en accuraat kan reageren op berichtgevingen in de media en vooral zelf actief werkt aan een herkenbare en positieve beeldvorming van de hele sector. Gebeurt dat niet dan zijn de varkenshouders overgeleverd aan wat anderen over de sector vertellen. Anderen zullen dan uit gaan maken hoe consument en maatschappij denkt over de varkenshouderij in Nederland. Dat mag nooit gebeuren. Bij een goede bedrijfsvoering hoort een goede PR. Zeker als gevoelige zaken als dierwelzijn, gezondheid van mens en dier en veiligheid van ons voedsel in het spel is. We moeten laten zien wat we doen, waarom we werken zoals we werken en dat iedereen volop kan vertrouwen op producten uit de Nederlandse varkenshouderij.’ Varkens Vandaag vindt verder dat een landelijk PR loket voor de varkenshouderij onontbeerlijk is zowel in organisatorisch als in financieel opzicht. Er moet nú iets gebeuren. Niet alleen omdat het productschap wegvalt maar ook omdat “Als wij blijven doen wat we deden, we blijven houden wat we hebben.”

Goede bedrijfsvoering, goede PR

De stichting Varkens Vandaag werft positieve publiciteit over de varkenshouderij in kranten, TV, radio, internet en social media om zo een beter beeld te creëren over de sector bij consument en maatschappij. Varkens Vandaag doet dit in samenwerking met varkenshouders en toeleveranciers. De stichting werkt met één zelfstandige communicatie adviseur en 10 vrijwilligers met een uitgebreid netwerk in de varkenshouderij. Varkens Vandaag bracht in 2013 elke week een nieuwsitem onder de aandacht van regionale of landelijke media en wist daarmee meer dan 300 publicaties te werven. Varkens Vandaag is daarbij volledig afhankelijk van sponsors en subsidies.