Nieuws

Akkerbouwer is het gedroomde beroep van de toekomst. Zo luidde één van de vele spraakmakende stellingen op het seminar ‘Proef de toekomst!’, in Doorn. Een keur aan toonaangevende sprekers bleek de toekomst van de akkerbouwsector vol vertrouwen tegemoet te zien. “Maar de boerentrots moet wel van het erf en naar de consument”.

Kansen akkerbouw

De vraag naar voedsel blijft wereldwijd groeien, en daar profiteert ook de akkerbouw in Nederland van. Tegelijkertijd blijken consumenten steeds kritischer en kieskeuriger, en willen ze weten of dat wat ze kopen ook echt gezond is en duurzaam geproduceerd. Sprekers op het seminar zien hierin vooral kansen voor de Nederlandse akkerbouwsector.

Innovatieve kracht

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken gaf aan dat het nieuwe Europese landbouwbeleid en het nieuwe voedselbeleid aansluiten op de veranderende voedselproductie en -consumptie. Dat beleid stuurt aan op innovatie, verduurzaming en het streven naar een beter verdienmodel. Dijksma sprak in haar speech vertrouwen uit in de akkerbouw. “Het is de sector die bepaalt of zij het complex van veranderingen ziet als vraagteken of als uitdaging en als risico of kans.” Volgens Rob van Haren, directeur van Kiemkracht, is vertrouwen in de akkerbouwsector op zijn plaats. “Innoveren zit bij de boer in het bloed. De 16000 akkerbouwers die ons land rijk is, zijn innovatief genoeg om naar een carbo-neutrale akkerbouw toe te werken.”

Week van de Akkerbouw

Het seminar ‘Proef de toekomst!’ is onderdeel van de Week van de Akkerbouw, een initiatief van Productschap Akkerbouw in samenwerking met de Vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. De Week van de Akkerbouw wordt gesteund door Agrifirm Plant, AVEBE, CZAV, de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en Royal Cosun.

Lees meer in PlattelandsPost nr. 8 die verschijnt op 4 oktober