Nieuws

DUBLIN – Staatssecretaris Sharon Dijksma gaat er vanuit dat de Nederlandse melkproductie zal stijgen nadat in 2015 de melkquotering wordt afgeschaft. “Maar de productie kent wel degelijk grenzen”, benadrukt de staatssecretaris. Volgens haar wordt productie in ons land vooral ecologisch begrensd.

Draagkracht en draagvlak

“De relatie tussen het Europese quotum en wat wel en niet kan of mag, is ver te zoeken. Vandaar dat wij voorstander zijn van het loslaten van deze quota. Veel beter is het om in een productiesysteem uit te gaan van de ecologische begrenzing, waarbij rekening moet worden gehouden met de draagkracht van het productiesysteem en het draagvlak voor die productie.” Dijksma verwacht dat de melkveesector vooral wordt begrensd door de mestwetgeving. “Daar ligt een belangrijke uitdaging voor de melksector.”

Innovatie stimuleren

De bewindsvrouw gaat ervan uit dat de sector daarop zal inspelen met het stimuleren van innovaties, onder andere gestimuleerd door het topsectorenbeleid. “De Nederlandse land- en tuinbouw heeft een toppositie in de wereld. We zijn na de Verenigde Staten de tweede exporteur van de wereld als het gaat om agrarische producten. Onze ambitie is om die wereldspeler te blijven en onze positie daarin verder te versterken. Niet alleen op het gebied van export, maar ook als het gaat om duurzaamheid. Ook dat vraagt het stimuleren van innovatie om vooruitgang te boeken. Vanuit het principe ‘kennis, kunnen, kassa’ kan veel worden bereikt. “ Dit vraagt volgens Dijksma ook een belangrijke bijdrage in onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven. “De topsectoren Agro&Food en Tuinbouw&Uitgangsmateriaal laten zien dat het werkt.”

Lees ook:

Zuivelketen neemt initiatief tot duurzame ontwikkeling melkveehouderij (1 mei 2013)

Zuivelindustrie publiceert Milieurapportages (10 april, website NZO)