Nieuws

Varkensstal van de Toekomst geopend in Beers

In Beers is de Varkensstal van de Toekomst geopend. De nieuwe stal van de familie Oosterlaken combineert tal van duurzame innovaties op het gebied van dierwelzijn, gezondheid, milieu en omgeving. De nieuwe stal laat zien dat Nederland koploper kan worden in de duurzame productie van varkensvlees zo stelde Onno van Eijk van Natuur & Milieu. “Maar daarvoor moeten uitdagingen wel integraal worden aangepakt. We moeten issues niet eenzijdig te benaderen. Duurzame voedselproductie is geen keuze tussen dierenwelzijn of milieu. Het gaat om optimale oplossingen op alle terreinen tegelijk. Oosterlaken laat zien dat dat kan.”

Optimale oplossingen

In haar Wegwijzer Duurzaam Voedsel zegt Natuur en Milieu dat het verduurzamen van de veehouderij veel uitdagingen kent. “De landbouwsector is belangrijk voor Nederland maar momenteel hebben veel agrarische bedrijven het financieel moeilijk. De sector legt nu al een druk op natuur, milieu en dierwelzijn terwijl de vraag naar voedsel in de toekomst alleen maar zal stijgen. Gezond en betaalbaar voedsel is volop voorhanden terwijl een groot deel van de bevolking te dik is of aan ziektes lijdt die het gevolg zijn van slecht eten. Tot nu toe is er te veel aandacht voor een eenzijdige discussie over het verbeteren van de productie van vlees. Gezonde en duurzame voedseloplossingen bieden vooruitgang op meerdere terreinen tegelijkertijd zoals een leefbare omgeving, de gezondheid van mens en dier, klimaat, energie, een eerlijke prijs, dierwelzijn, natuur en biodiversiteit. Zonder op andere terreinen achteruit te boeren. De nieuwe varkensstal van de familie Oosterlaken laat dat zien.”

Hoeve de Hulsdonk

Het ontwerp van de varkensstal van de familie Oosterlaken is afgestemd op de oorspronkelijke boerderij en haar omgeving. De stal is omringd door een dassenburcht, boomgaarden, een vijver, wandel- en fietspaden en een picknickplaats om mensen en dieren een fijne leefomgeving te bieden. Er is een zichtruimte en er zijn varkenstoiletten. De mest wordt opgevangen en afgezogen naar een afgesloten mestput. Zo komt er veel minder ammoniak vrij in de stal. De Varkensstal van de Toekomst biedt meer ruimte voor de varkens dan wettelijk is toegestaan en biedt huisvesting met meer comfort en (dag)licht.

Nieuw huisvestingssysteem

In de stal van de familie Oosterlaken is een nieuw huisvestingssysteem voor zeugen en jonge biggen te zien. In de nieuwe stal hebben zeugen meer vrijheid en ruimte om te biggen. Allerlei innovaties moeten er voor gaan zorgen dat de biggen op veilige afstand van de zeug blijven. De familie Oosterlaken is de eerste varkenshouderij die een zeugenstal volgens deze methode bouwt. Als de nieuwe kraamhokken bevallen, gaan meer varkenshouders op deze manier werken. Dat kan overigens alleen als de extra kosten, kunnen worden doorberekend aan de verschillende partijen in de voedselketen.