Nieuws

Alertheid nieuw akkeronkruid Ambrosiaplant

Door klimaatverandering komt de hooikoortsplant Ambrosia steeds meer voor Nederland. Ambrosia is niet alleen een belangrijke veroorzaker van hooikoorts, maar ook een zeer schadelijk akkeronkruid.

Bewustwording

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) vraagt akkerbouwers daarom zich bewust te zijn van het risico van Ambrosia, om toekomstige problemen voor de akkerbouwsector in Nederland te voorkomen.

Ambrosia in Nederland

Tot voor kort was het klimaat in Nederland ongeschikt voor Ambrosia om zaden te kunnen vormen. Inmiddels is zaadvorming wél mogelijk. Daardoor kan Ambrosia zich in de toekomst massaal in Nederland vestigen als we er niets aan doen. Dit kan er in de toekomst voor zorgen dat het hooikoortsseizoen tot twee maanden wordt verlengd.

Ambrosiazaden

In Nederland komt Ambrosia nog niet of nauwelijks voor op akkers. Het wordt nu vooral aangetroffen in tuinen, door het strooien van vogelvoer dat soms Ambrosiazaden bevat. Een deel van de vetbollen en het strooivoer, maar ook kippen- of duivenvoer bevat deze zaden, waardoor de plant zich snel kan verspreiden. Ook is het waarschijnlijk dat zaadmengsels voor bijvoorbeeld akkerranden en bermen soms ook Ambrosiazaden bevatten. Vanuit bermen zou Ambrosia zich hierdoor kunnen verspreiden naar akkers. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat partijen landbouwzaad een belangrijke introductiebron van Ambrosia zijn.

Schadelijk akkeronkruid

Overal waar Ambrosia op grote schaal voorkomt, groeit het uit tot een schadelijk akkeronkruid. In Europa is dat vooral het geval in Centraal en Zuidoost-Europa. In Hongarije is 80 procent van het landbouwareaal besmet. Ambrosia wordt daar beschouwd als het meest problematische akkeronkruid van de laatste twintig jaar. Ook gebieden zoals de Rhône vallei in Frankrijk en de Po vallei in Italië zijn zwaar besmet met Ambrosia. Dichterbij Nederland wordt Ambrosia steeds vaker gemeld. In de buurt van München is Ambrosia in 2009 bijvoorbeeld aangetroffen op een perceel aardappelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *